Protista Nedir

Megaturks

 
Kurucu
Katılım
7 Tem 2020
Mesajlar
345
Tepkime puanı
14
protista.png

Eukaryotik canlılardır
Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar
Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur
Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur
Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür
Eşeyli üreme konjugasyonla
Eşeysiz üreme bölünme ve tomurcuklanma ile gerçekleşir
Beslenme ve hareket organellerine göre sınıflandırılır

Kamçılılar
Tatlı sularda yaşarlar.
Kontraktil kofulları vardır
Beslenme ve hareketlerini kamçılarıyla yaparlar.
Kloroplast taşırlar.(Hem ototrof hem hetotrof beslenirler.)
Işığı algılayan göz lekesi sayesinde ışıklı ortamlara doğru hareket ederler.
Üremeleri amitozla gerçekleşir.
Besinlerini hücre ağzıyla alırlar

Kök ayaklılar
Belirgin şekilleri yoktur.
Serbest ve parazit olanları vardır.
Beslenme ve hareketlerini pseudopod (yalancı ayak) denen sitoplazmik uzantılarla yaparlar.
Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu ve çözünmüş metabolik artıkları hücrenin dışına atar.
Bölünerek (Amitozla) çoğalırlar.
Beslenme bütün hücre yüzeyi ile gerçekleştirilir.
Madde alınımı ve dışa verilmesi difüzyon,osmoz ve Endositozla- Ekzositozla gerçekleştirilir.

Silliler
Tatlı sularda yaşarlar
Kontraktil kofulları vardır.
Beslenmelerini ve hareketlerini sillerle yaparlar.
Hücre zarı pelikula denen sert yapıdan oluşmuştur.
Pelikulada hareket organeli olarak siller ve korunma organelleri trikositler bulunur.
Pelikula hücreye şekil ve dayanıklılık verir.
Besinlerin alınımı hücre ağzı ile sindirim artıklarının atılımı ise hücre anüsüyle olur.
İki nucleus taşırlar
1-Macronucleus:Metabolizmadan (Beslenme,hareket,solunum,boşaltım,eşeysiz üreme vb.)
2-Micronucleus: Eşeyli üremede görev alır.

Üremeleri

1-eşeysiz:Amitozla
2-eşeyli:Konjugasyonla gerçekleşir.

Dış uyarıları algılar ve yön değiştirerek tepki verirler.(Hücrede ön ve arkakavramı gelişmiştir.)

Parameciumda konjugasyon

Farklı özellikteki iki parameciunm yan yana gelirler
Aralarında sitoplazmik köprü (Plasmodezma) kurulur
Makronucleus ortadan kalkar
Mikronucleuslar mayoz geçirerek 4 tane haploid nucleus oluşturur
4 nucleustan 3 tanesi ortadan kalkar
Kalan tek haploid nucleus mitozla iki nucleus oluşturur
Bu nucleuslardan biri kalıcı diğeri göçücü nucleustur
İki hücrenin göçücü nucleusları karşılıklı değiştirilir
Kalıcı nucleusla diğer hücreden gelen göçücü nukleuslar birleşerek diploid tek nucleus oluşur.
Oluşan diploid nukleus ard arda 3 mitoz geçirerek 8 nucleus oluşturur
Her bir hücre 2 sitokinez geçirerek 4 hücre oluşturur
Oluşan hücrelere nucleuslar ikişer ikişer dağılır
Konjugasyon yapan iki parameciumdan toplam 8 paramecium oluşur

Sporlular
Parazit yaşarlar.
Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)
Hareket organelleri yoktur.(amoboid hareket ederler.)
Besinlerini hazır aldıklarından besin kofuluları bulunmaz.
Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.

Yaşam döngüsü
Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri anofel sokması ile sporozoitler (n) insan kanına geçer
Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler
Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur
Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.(Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)
Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür
Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer
Gametositler(n) burada ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n) haline gelirler
Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydanagelir
Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarınayerleşir
Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni)sporozoitleri oluşturur
Sporozoitler dolaşım sıvısı ile tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır.

Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.

Algler
Tek hücreli,koloni oluşturanlar ve çok hücreli olan gruplar vardır
Çok hücrelilerde kök,gövde,yaprak gibi oluşumlar yoktur
Çoğunlukla fotosentetiktir
Kloroplast ve farklı pigmentler de taşırlar
Eşeysiz üremeleri bölünme ,tomurcuklanma ve vejetatif üreme ile gerçekleşir.Eşeyli üreme de görülür
Suda veya sulu ortamlarda yaşarlar
Su ekosistemlerinin temel üreticileridir
Kloroplastlar e.r ler üzerine yerleşmiştir
Deniz,göl,kaplıca ve buzul suları gibi çok farklı ortamlara uyumlu gruplar bulunur
Bazı grupların aşırı çoğalması suyun özelliğinin bozulmasına ve diğer canlıların ölmesine neden olur
Selüloz hücre çeperi bulundururla

Önemi
Besin kaynağı olarak kullanılır
Hayvan yemi üretimi
Antibiyotik üretimi
Kimya sanayide kullanılır
Gübre üretimi
Kozmetik ve ilaç sanayide kullanılır
Minerel kaynağı olarak kullanılır
Ekosistemlerde düzenleme ve artıkların arıtımı amacı ile kullanılır

Cıvık mantarlar
Cıvık mantarlar çürümekte olan yaprak ve odun üzerinde bulunur.
• Yalancı ayak şeklindeki uzantılarla hareket ederler.
• Belirgin şekilleri yoktur
• Çok çekirdeklidirler.
• Hücre duvarları yoktur.
• Islak ve nemli yerlerde yaşarlar.
• Koloni oluşturarak, geniş alana yayılırlar.
• Çoğu saprofit, bazıları parazittir.
• Sporlarla ürerler.