transistör

  1. Megaturks

    Transistör Nedir?

    Elektronik çağının en büyük icadı sayılan transistörler günümüzde kullanılan her teknolojik aletin içinde fazlaca bulunmaktadır. Transistör, küçük bir değerdeki gerilim veya akımla, büyük miktarda akımı veya gerilimi kontrol etmek için kullanılan yarı iletken bir devre...