sistem teorisi

  1. Megaturks

    Formel Bilim

    Formel Bilim Tanımı Düşüncenin biçimi ve tutarlılığı ile ilgilenen mantık ve matematik gibi bilimlere formel bilimler denir. Formel Bilimler : Mantık, Matematik'tir. Formel Bilim Nedir Formal bilimler teorik formal sistemlerle ilişkili teorik dallardır. Mantık, matematik, sistem teorisi...