mbot ranger

  1. Megaturks

    Çocuklar İçin Programlanabilir Robotik Kitler

    Çocuklarda robotik kodlama mantığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan Robotik oyun kitleri, eğlence ile kodlama algoritmasının öğretilmesi açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. mBot Robot Kit Makeblock mBot ile robot yapımında, çocuğun hayal dünyasındaki fikirleri küçük...