google klavye

  1. Megaturks

    Sesi yazıya çevirmek için ücretsiz uygulamalar

    Ses dosyalarını yazıya çevirmek hem bireyler hem de kurumlar için önemli bir ihtiyaç. Bu konuda doğal olarak bireysel çözümler kadar kurumsal çözümler de var. Kurumsal tarafta Amazon Transcribe, Microsoft Azure Speech to Text ve IBM Watson Speech to Text öne çıkan çözümler. Mobil uygulama...