fpga

  1. Megaturks

    Gömülü Sistem Nedir

    Günlük yaşantımızda kimilerinin araç kimilerinin ise amaç olarak gördüğü ve kullandığı teknolojinin beyni gömülü sistemlerdir. Bu yapı Iiçerisinde bulunduğu sistemi yönetim görevi görerek akıllı hale getiren, donanım ve yazılım alt birimleri ile oluşmuş, Bunun örnekleri...